بهائی چه خبر؟

« بر سر رو بهکان شیر نری می آید »

بهائی چه خبر؟

« بر سر رو بهکان شیر نری می آید »

اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم
بهائی چه خبر؟

به بابیان و بهائیان و جوانان ایران و نسل جدیدی که از تاریخ پیدایش بهائیگری اطلاع دقیقی ندارند تقدیم میشود.

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله موقع شهادت فرمودند: «... انا خاتم النبیین و اکرم النبیین علی الله عزو جل ...» من خاتم پیامبران و گرامی ترین آنان نزد خدا هستم. خاتمیت .

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بشرویه» ثبت شده است

۰۳
اسفند

حروفِ حَی، هجده نفری که اولین بار به سیدعلی محمد شیرازی معروف به باب ایمان اوردند را می گویند. از زمان ادعای علیمحمد

شیرازی تا پنج ماه پس از آن، هجده نفر به او ایمان آوردند که براساس حساب حروف ابجد، حروف حی نامیده شدند. 

اسامی انها بشرح زیر است :

 


                                    


۲۴
بهمن

حروفِ حَی، هجده نفری که نخستین گروندگان به سیدعلی محمد شیرازی معروف به باب بودند را می نامند. از زمان دعوی علیمحمد شیرازی تا پنج ماه پس از آن، هجده نفر به او ایمان آوردند که براساس حساب حروف ابجد، حروف حی نامیده شدند.  [۱] [۲] [۳]
در دیکشنری نوزده هزار لغت می خوانیم:

                   


                        

۲۶
دی

اشراق خاوری، ماجرای بدشت را اینطور نقل میکنددر نزدیکی شاهرود منطقه بدشت معلوم و مشهور است حسینعلی نوری، جمعی از اصحاب را که بالغ بر 81 نفر بودند مهمان کرده و آن انجمن برای دو منظور تشکیل شده بود.

1- یکی اینکه برای رهایی « علیمحمد باب» از حبس ماکو مشورت کنند 2-   استقلال شرع - بیان  علیمحمد و نسخ شریعت اسلام ابلاغ شود.